Čvc 12 2007

překlad části http://www.sane-project.org/ README.linux

Category: Linuxbrej @ 15.49

Informace o USB scannerech:

S Linuxem 2.4.* můžete za účelem přístupu k USB scannerům buď používat „kernel scanner module“ nebo „libusb“. V Linuxu s jádrem 2.6.4 kernel scanner už není. Proto s tímto a pozdějšími jádry musí být použito libusb.

Práva:

SANE automaticky používá libusb, když knihovna a její header file byly přítomny během kompilování sane-backendů. Pokud po příkazu „scanimage -L“ vypíše Váš scanner jako rootovi, ale ne jako normálnímu userovi, čtěte dál.

Mnoho distribucí podporuje nastavení práv bez ruční konfigurace. Obyčejně musíte přidat uživatele, kterým chcete povolit přístup ke scanneru do skupiny „scanner“. Aby byla tato změna aktivní, musíte se na toho určitého uživatele nalogovat znovu. Další podrobnosti hledejte v dokumentaci od vaší distribuce, např. v souboru README.debian.gz u distribuce Debian.

Soubory libusb jsopu umístěny v adresáři „/proc/bus/usb/“ (např.: /proc/bus/usb/001/003) nebo v /dev/bus/usb/ (např. /dev/bus/usb/001/003), pokud používáte udev. Přesný název souboru zjistíte spuštěním „sane-find-scanner“, který vrátí např. „libusb:001:003“.

Přestože práva po pužití např „chmod a+rw /proc/bus/usb/001/003“ pracují, není tato změna permanentní. Práva budou resetována, pokud bude scanner vypojen a zapojen nebo když se restartuje Linux. Jedno z řešení pro nastavení práv on-the-fly je Linuxový „udev“, který je součástí současných distribucí. Součástí SANE jsou „udev“ pravidla v souboru v adresáři tools/udev, který by mohl být použit distribucí nebo je třeba jej zkopírovat do /etc/udev/rules.d manuálně. Struktura souboru je vysvětlena v horní části zmíněného souboru.

Buď potřebujete libusb 0.1.12 a novější nebo „USB_DEVFS_PATH=/dev/bus/usb“ musí být exportován jako system-wide environment proměná. Starší distribuce mohou používat Linux hot-plug tools (nebo hotplug-ng). Vaše distribuce by měla mít nastaveny skripty pro správnou automatickou změnu práv. Podívejte se do „libsane.usermap“ a „libusbscanner“ v /etc/hotplug/usb. Pokud kompilujete SANE ze zdrojáku můžete použít hotplug script, který je součástí SANE. Podívejte se do adresáře „tools/hotplug/“ ve zdrojáku distribuce a do README v tomto adresáři pro podrobnosti.

Další informace
ld.so.conf konfigurace:
„/usr/local/lib/sane“ nebo „/usr/lib/sane“ NESMÍ BÝT ve výpisu v /etc/ld.so.conf.

Pokud se Váš scanner nenadetekoval nebo se nadetekovalo jenom Video for Linux, zkontrolujte jestli v ld.so.conf není jedna z výše uvedených řádek. Podotýkám, že řádky „/usr/local/lib“ nebo „/usr/lib“ v ld.so.conf jsou v pořádku.