Říj 27 2007

Google Bookmarks a Opera

Category: opera,Webbrej @ 21.02

Používám vedle Firefoxu raději Operu.
Firefox, ale občas vede kvůli některým plugínům.
Jedním z nich je GMarks, který umožňuje integrovat Google Bookmarks do Firefoxu.
Na jednom fóru jsem objevil odkaz na tento zajímavý článek :
http://googlesystem.blogspot.com/2007/07/useful-google-bookmarklets.html

Bookmarklet je Javascript, který je uložený v bookmarkcích (či chcete-li v záložkách, příp. oblíbených nebo favourites) v políčku určeném pro odkaz na oblíbenou stránku.

Ve výše odkazovaném článku je těchto bookmarkletů hned několik.

Jedním z nich je právě bookmarklet pro přidání záložky do webové aplikace Google Bookmarks:


javascript:(function() {var a=window, b=document, c=encodeURIComponent, d=a.open("http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk="+c(b.location)+"&title="+c(b.title), "bkmk_popup", "left="+((a.screenX||a.screenLeft)+10)+", top="+((a.screenY||a.screenTop)+10)+", height=420px, width=550px, resizable=1, alwaysRaised=1"); a.setTimeout(function(){d.focus()},300)})();

Tento kód stačí zkopírovat do schránky, v Opeře kliknou v menu na „Bookmarks“, „Bookmark a page …“, dále tlačítko „Details >>>“ a do políčka „Adress“ vlepit Javascript ze schránky. Pojmenujte tento bookmark třeba „Přidat záložku“. Můžete ještě zaškrtnout „Show in Personal Bar“ a dejte „OK“.

Dále ještě můžete nechat zobrazit „Personal Toolbar“ z menu „View“ – „Toolbars“. Objeví se lišta, na které bude ikonka, na kterou bude stačit kliknout a pokud máte povoleny cookies, bude možné pohodlně přidávat záložky do Google Bookmarks.

Mínus oproti GMarks ve Firefoxu je, že záložky z Google Bookmarks nebudou zároveň přidány mezi záložky Opery, což mě nevadí, neb je stejně nepoužívám (tedy krom bookmarkletů).


Říj 26 2007

OpenOffice – ruční oboustranný tisk

Category: Linux,openofficebrej @ 11.43

Menu: „Soubor“ – „Tisk…“ – „Volby…“ :
Nechte zaškrtnutou pouze volbu „Levé stránky“ (sudé). Klikněte na OK.
Klikněte opět na OK. Měli by se vytisknout všechny sudé stránky. Jako poslední by měla z tiskárny vyjet poslední sudá stránka.
Pokud má dokument lichý počet stran, položte na kupičku vytištěných stránek jeden čistý papír a vložte zpět do zásobníku tískárny tímto způsobem:

duplex.PNG

Opět menu: „Soubor“ – „Tisk…“ – „Volby…“ :
Nechte zaškrtnutou pouze volbu „Pravé stránky“ (liché). Dále ještě zašktrněte volbu „Převráceno“. Klikněte na OK. Jako poslední by měla z tiskárny vyjet strana číslo 1.


Říj 18 2007

Openoffice – číslování stránek

Category: Linux,openofficebrej @ 11.23

„Formát“ – „stránka…“ – „zápatí“ – „povolit zápatí“ – „OK“.
V zápatí se objeví textový rámec. Klikneme do něj a : „Vložit“ – „Pole“ – „Číslo stránky“.

A to je všechno.

Možná lze i jinak, možná lépe.