Říj 26 2007

OpenOffice – ruční oboustranný tisk

Category: Linux,openofficebrej @ 11.43

Menu: „Soubor“ – „Tisk…“ – „Volby…“ :
Nechte zaškrtnutou pouze volbu „Levé stránky“ (sudé). Klikněte na OK.
Klikněte opět na OK. Měli by se vytisknout všechny sudé stránky. Jako poslední by měla z tiskárny vyjet poslední sudá stránka.
Pokud má dokument lichý počet stran, položte na kupičku vytištěných stránek jeden čistý papír a vložte zpět do zásobníku tískárny tímto způsobem:

duplex.PNG

Opět menu: „Soubor“ – „Tisk…“ – „Volby…“ :
Nechte zaškrtnutou pouze volbu „Pravé stránky“ (liché). Dále ještě zašktrněte volbu „Převráceno“. Klikněte na OK. Jako poslední by měla z tiskárny vyjet strana číslo 1.